Disclaimer

Artikel 1 definities

Website: www.demagievanfeijenoord.nl en alle onderliggende pagina’s;
Gebruiker: bezoekers van de website;
Bedrijf: stichting Humanitas Welzijn de bevoegde uitgever van de webpagina;

Artikel 2 Voorwaarden

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Stichting Humanitas Welzijn werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.
Stichting Humanitas Welzijn geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.

Stichting Humanitas Welzijn biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.
Stichting Humanitas Welzijn is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naarverwezen wordt;

Stichting Humanitas Welzijn verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleent;
Stichting Humanitas Welzijn kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website;

Stichting Humanitas Welzijn) zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. Stichting Humanitas Welzijn kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website;
Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website;

Andere initiatieven

Meer initiatieven
Plusclubs

In vier wijken zijn onder de vlag van Humanitas Plusclubs gestart. De Plus staat voor méér dan ontmoeting: in iedere club staat weer een ander thema centraal.

Alle kids in Feijenoord een A-diploma!

Humanitas wil dat alle kinderen van 5 t/m 18 jaar die nog geen A‑diploma hebben de kans krijgen dit te halen.

Door deze website te gebruiken ga je akkoord met onze privacy voorwaarden