Update: welke activiteiten mogelijk in huizen van de wijk?

6 april 2021
Sinds oktober 2021 zijn de huizen van de wijk dicht voor open inloop. Voor kwetsbare ouderen en jongeren tot 18 jaar zijn de maatregelen versoepeld en kunnen er weer wat meer activiteiten plaatsvinden.

Welke activiteiten kunnen wel plaatsvinden in de Huizen van de Wijk?

We krijgen regelmatig vragen over wat er kan in de huizen van de wijk. Hiervoor volgt Humanitas het beleid van de gemeente Rotterdam. Hieronder een overzicht van wat er met ingang van 11 maart wel en niet kan.

Wel: Infopleinen

Het houden van spreekuren op afspraak is mogelijk. Hieronder vallen de infopleinen. Open inloop is niet mogelijk. Fysiek contact met wijkbewoners blijft de uitzondering, hulpvragen worden zoveel als mogelijk telefonisch of digitaal af gehandeld.
Afspraak maken infoplein:
De infopleinen zijn bedoeld voor mensen die vragen hebben over bijvoorbeeld een brief of een formulier, hulp nodig hebben bij geldzaken of bij de aanvraag voor een fiets, laptop ect voor hun kind. Of hulp nodig hebben bij het zoeken naar werk of bij het solliciteren.

Er zijn op drie locaties infopleinen. De locaties zijn Hillevliet, De Dam en ‘t Klooster. Met ‘t Trefpunt en Zadkine Wijkleerbedrijf wordt afstemming gezocht. Bezoeker kunnen alleen op afspraak langskomen. Hiervoor kunnen bewoners bellen naar het gratis nummer 0800 40 02 090.

Niet: Activiteiten voor volwassenen

Er kunnen geen activiteiten voor volwassenen georganiseerd worden. Hier vallen ook de Nederlandse taallessen onder. Een uitzondering wordt gemaakt voor activiteiten voor kwetsbare en eenzame ouderen.

Wel: Spreekuren voor gemeentelijke voorzieningen

Consulenten van deze gemeentelijke diensten zoals P010 en Werk en Inkomen of het wijkteam hebben spreekuren of afspraken in het huis van de wijk


Wel: Activiteiten voor kwetsbare en eenzame ouderen

Het moet bij deze activiteiten gaan om gerichte besloten activiteiten met een ondersteunend karakter voor de kwetsbare/eenzame ouderen. Dus dat betekent dat mensen alleen op uitnodiging, of via aanmelding aan de activiteit kunnen deelnemen. Het is niet de bedoeling dat bijvoorbeeld een open inloop/ontmoeting/koffieactiviteit weer wordt geopend, door die om te vormen naar een besloten activiteit. Uitgangspunt is maatschappelijke ondersteuning van de kwetsbare/eenzame oudere bewoners.

Beperkt mogelijk: Activiteiten voor jeugdigen tot 18 jaar

Het is mogelijk kleinschalige activiteiten voor jongeren tot 18 jaar te organiseren. Het gaat dan om activiteiten gericht op het ondersteunen van kwetsbare jongeren. Daarbij kan gedacht worden aan huiswerkbegeleiding, activiteiten in het kader van een ondersteuningstraject van jongeren. Als norm geldt maximaal 30 personen per ruimte.

Het is absoluut niet de bedoeling culturele, sportieve of spelactiviteiten aan te bieden.

Welke regels gelden er in de huizen van de wijk?

 1. Maximaal 30 personen inclusief in het gebouw.
 2. Houd 1,5 meter afstand in alle ruimtes.
 3. Hanteer 4 m2 per persoon per publieksruimte. In een ruimte van 12 m2 kunnen dus maximaal 3 mensen verblijven.
 4. In/uitgang het liefst apart. Indien dit op de locatie niet kan, zorg er dan voor dat iemand bezoekers begeleidt bij het naar binnen en naar buiten gaan zodat bezoekers elkaar niet in de weg lopen.
 5. Alleen activiteiten met een vastgestelde programmering. Dus geen ongeplande inloop.
 6. Zoveel mogelijk rechts houden, achter elkaar lopen en ruimte laten bij passeren.
 7. Voor 1-op-1 gesprekken waar waarbij materialen en/of formulieren uitgewisseld worden gebruiken we ‘hoestschermen’. Dit zijn staande schermen op bureau’s of hangende schermen voor balie’s ed.
 8. Lokalen bij gebruik zoveel als mogelijk open laten en goed ventileren.
 9. We maken onze huisregels goed bekend door ze zichtbaar op te hangen.
 10. We hanteren de volgende hygiëne-maatregelen:
  1. Iedereen desinfecteert de handen bij binnenkomst.
  2. We hanteren een gezondheidscheck bij binnenkomst
  3. We maken tafels en deurklinken regelmatig schoon met desinfecterend reinigingsmiddel
  4. We dragen handschoenen en een beschermkap bij het bereiden van voedingsmiddelen.
  5. We gebruik papieren bekers

Heeft u een vraag of een bepaalde activiteit die u wilt organiseren mogelijk is binnen de geldende regels? Neem dan contact op met de coordinator van de betreffende locatie.
Neem contact op

Verder lezen

Meer nieuws
Belmaatjes, wederzijds plezier

Olga Beeldstroo is al enige tijd het belmaatje van Ton Kuster (84 jaar). Een lokale beroemdheid, hij was in zijn jonge jaren bokskampioen. Maar nu is hij een stuk minder fit. Zijn ooit afgetrainde lijf doet zeer en hij is maar al te blij dat Olga hem regelmatig even belt.

Al 75 jaar staat de ontmoeting centraal

Stichting Humanitas bestaat 75 jaar. Daar werd in 2020 uitgebreid bij stilgestaan maar vanwege corona konden er geen grote feestelijkheden georganiseerd worden. In de beginjaren richtte Humanitas zich voornamelijk op ouderenzorg en het bouwen van verzorgingshuizen.

Door deze website te gebruiken ga je akkoord met onze privacy voorwaarden