Over ons

Vanaf 1 januari 2018 is Stichting Humanitas verantwoordelijk voor het uitvoeren van de welzijnsopdracht in het gebied Feijenoord. Dit betekent dat wij een actieve bijdrage leveren aan het vergroten van het algemeen ‘wel-zijn’ van de mensen die in het gebied Feijenoord wonen en werken.

Dit doen we door te investeren in bestaande structuren zodat deze sterker en groter worden. Ook zetten we heel nadrukkelijk in op samenwerking met voortrekkers uit de verschillende groepen bewoners en ondernemers. Wij kijken naar de dingen die er wél zijn. Wij ondersteunen bestaande initiatieven door bijvoorbeeld te helpen met het verbeteren van een verdienmodel, de communicatie te verbeteren, zodat meer mensen het initiatief weten te vinden of door financiën beschikbaar te stellen, zodat een extra boost aan het initiatief kan worden gegeven.

Om het welzijn in Feijenoord echt te verbeteren richten wij ons de komende jaren in het bijzonder op:

  • Werk (of goede dagbesteding, stage of opleiding)
  • Taal
  • Voorkomen of oplossen van schuldenproblematiek
  • Sport en cultuur

Meer weten?

Andere initiatieven

Meer initiatieven
Buurtbewoners bezoeken eenzame ouderen

Ouderen zijn relatief vaak eenzaam. Daarom brengen we alle 75-plussers die dat willen een huisbezoek en inventariseren we hoe ze betrokken willen worden bij de opgaven in de wijk en welke vragen ze hebben over zorg.

Huizen van de wijk

Een huis van de wijk is een fysieke plek waar iedereen samenkomt: bewoners, buren, groepen, ondernemers en gemeentelijke diensten.

Door deze website te gebruiken ga je akkoord met onze privacy voorwaarden